Akkurat nå: 
Bingotopp: 8.000,-
(Bingo hver torsdag kl 20:20)
Lyngdal 22 ℃
Kl: 10:00-11:00
Delvis skyet og Flau vind.
Farsund 19 ℃
Kl: 10:00-11:00
Delvis skyet og Flau vind.
Hægebostad 18 ℃
Kl: 10:00-11:00
Delvis skyet og Svak vind.
Lindesnes 14 ℃
Kl: 10:00-11:00
Delvis skyet og Laber bris.
Spangereid 20 ℃
Kl: 10:00-11:00
Delvis skyet og Svak vind.
Kvinesdal 19 ℃
Kl: 10:00-11:00
Delvis skyet og Svak vind.
Flekkefjord 19 ℃
Kl: 10:00-11:00
Delvis skyet og Flau vind.
Audnedal 19 ℃
Kl: 10:00-11:00
Delvis skyet og Flau vind.
Mandal 18 ℃
Kl: 10:00-11:00
Delvis skyet og Svak vind.

Har du nyhetstips?: Tlf 38 34 31 90 (10-15) | Daglig leder: 91 85 75 50 | E-post
30.01.2017 08:54

Sørlandet: Fylkeskommunen åpen for sesongstenging av Bryggegata i Mandal

bryggegata.jpg
Annonse:
Banner
Annonse:
Banner
Skrevet av: Tommy Utheim | Bilde: VAF

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø gjorde det på onsdag klart at Vest-Agder fylkeskommune er enig i at et konsept kalt "sesongstengt gate" kan legges til grunn for et videre arbeid med å redusere trafikken i Bryggegata i Mandal. En slik reduksjon har vært diskutert i flere år. Trafikken er betydelig, med rundt 10.000 kjøretøy i gjennomsnitt daglig. Hovedutvalget vedtok at det skal foretas en trafikktelling og gjennomføres en evaluering etter endt sommersesong. Mandal kommune skal inviteres til å delta.

Bystyret i Mandal har vedtatt en visjon om en bilfri Bryggegate. Formålet har vært å begrense biltrafikken for å tilrettelegge bedre for myke trafikanter, samtidig som det ikke legges unødig begrensninger på nyttetransport til området. I samarbeid med kommunen ble det bestemt at det skulle utarbeides en rapport som vurderer mulighetene som har vært diskutert. Rapporten ble overlevert fylkeskommunen i november 2016.

Rapporten har sett på fem ulike konsepter. Et alternativ som opprettholder dagens situasjon. Et hvor gaten blir en permanent gågate. Et tredje hvor gaten blir sesongstengt i et kortere eller lengre tidsrom. Ytterligere et alternativ hvor det tilrettelegges for trafikkarealer som egner seg til både opphold, handel og rekreasjon, samtidig som trafikk kan avvikles. Det vil gjøre det nødvendig med tiltak i gatebildet slik at det øker trafikantenes årvåkenhet og reduserer hastigheten. Det skaper behov for en alternativ rute for trafikken. Det siste alternativet er enten å ta bort grunnlaget for en del av trafikken eller å bygge en alternativ vei. Dersom man klarer å redusere biltrafikken ved å begrense behovet for å bruke bil vil dette være en ønsket løsning En slik løsning vil imidlertid kreve at det bygges en alternativ ringvei, noe som vil være svært kostbart og komplisert å gjennomføre.

Fylkesrådmannen uttrykker i saksfremlegget at hun anser at sesongstengt gate som den løsningen som det er mest realistisk å gå videre med i denne omgang. Konseptet krever lite investeringer og er fleksibelt. Som en forlengelse og tydeliggjøring av konseptet kan det etableres forsterkede eller utvidede krysningspunkter på utvalgte punkter i Bryggegata. Etablering av slike krysningspunkter må vurderes separat og prioriteres opp mot øvrige investeringsbehov på fylkesveinettet.

Kommentarer

Vi setter pris på kommentarer og ønsker å holde en saklig tone på våre kommentarfelt, derfor tolereres ikke innlegg som inneholder:

  • Banning og upassende kjønnsutrykk
  • Diskriminerende uttalelser mot grupper, folk osv
  • Personangrep og usakligheter mot andre debattanter
  • Injuriende og/eller udokumenterte påstander som også kan være straffbare og/eller belastende for personer/grupper
  • Rasistiske og blasfemiske utsagn

 

Brudd på disse reglene vil medføre utestengelse fra våre kommentarfelt.